"Staten" af Platon

Slowreading af Platons "Staten"!

Hvad er forholdet mellem individets trivsel og fællesskabets trivsel? Kan mindfulness fx redde en person, der er ansat på en forfærdelig arbejdsplads? Eller en person, der er borger i et dybt uretfærdigt og utrygt samfund?

En bærende ide i Platons "Staten" er, at intet medlem af et fællesskab kan trives optimalt, hvis det fællesskab er et usundt fællesskab. Problemet er selvfølgelig, hvem der skal definere, hvornår fællesskabet er sundt. Og hvem der skal beslutte, hvad der skal gøres for at ændre et usundt fællesskab til et sundt fællesskab.

De fleste vil nok være enige om, at et sundt fællesskab er et retfærdigt fællesskab. Men hvad vil det helt præcist sige? Og hvordan sikrer man, at fællesskabet bliver retfærdigt - og bliver ved med at være retfærdigt?

I "Staten" lader Platon Sokrates argumentere for den ide, at et fællesskab kun kan blive og forblive retfærdigt, hvis det ledes af de personer, der har den bedste forståelse af retfærdighed. Denne ide synes at gå imod nogle af vores mest grundlæggende antagelser om retfærdighed: at alle mennesker er lige gode og at alle bør have noget at skulle have sagt i et sundt fællesskab. Platon er derfor ofte blevet beskyldt for at have totalitære holdninger, og "Staten" er blandt andet af den grund et af filosofihistoriens mest berygtede værker.

Formålet med dette kursus er at dykke ned i disse spørgsmål  - og at tænke grundigt over de svar, Platon forsøger at skitsere. Som led i den process tænker vi også grundigt over, hvad Platon ønskede at opnå med værket "Staten". Hvem er det henvendt til og hvordan har Platon tænkt sig  at værket skulle læses?

Kurset henvender sig til alle med interesse for de spørgsmål - også dem, der allerede har besluttet sig for, at Platon var en led gammel fascist!