Posts

Sokratisk visdom - del 7

Platons dialoger har alle et fundamentalt praktisk sigte: at invitere læseren med i et fællesskab på tværs af tid af sted af mennesker, der stræber efter at blive visere - i betydningen klogere på det at leve. Men hvad består den form for visdom helt præcist i? Hvordan tilegner vi os den? Hvordan kan vi bruge den til gavn for andre? I dialogen Laches defineres visdom som “viden om hvad der er godt og skidt”. I Staten gør Sokrates grin med den form for definition af visdom: den forudsætter, at vi allerede ved, hvad “god” vil sige. Sokrates forsøger derefter med de tre berømte lignelser - sollignelsen, linjebilledet og hulelignelsen - at give en mere præcis og omfattende analyse af visdom. En analyse af visdom som indsigt i “det godes ide”. Søndag d. 8/3 2020 kl. 14-17 kigger vi nærmere på bog 6 af Platon’s Staten - som indeholder sollignelsen og linjebilledet. Dette event vil således have interesse for alle, der interesserer sig for at blive klogere på det at leve, på visdom generel

En anden by - del 4

Sokratisk visdom - del 6

Sokratisk visdom - del 5

Seminar om Folkets Universitet - del 2

Seminar om Folkets Universitet - del 1

Sokratisk visdom - del 4

En anden by - del 3

Sokratisk visdom - del 3

Sokratisk visdom - del 2

En anden by - del 2

En anden by - del 1

Sokratisk visdom - del 1

Sokratisk visdom - nyt kursus i Platons hovedværk "Staten"