Posts

Sokratisk visdom - del 6

I bog 5 af Platons "Staten" fremsættes mange af værkets mest kontroversielle ideer. Platon lader Sokrates argumentere for radikale sociale ændringer så som ophævelsen af den private ejendomsret, ligeret imellem kønnene og annullering af kernefamilien gennem opgivelse af monogame forhold og forældresskab (alle borgere er ansvarlige for alle børn). Nok så vigtigt argumenterer Sokrates for, at hverken disse eller andre positive ændringer kan blive til virkelighed før filosoffer bliver herskere eller herskere bliver filosoffer.

Kom og deltag i diskussionen af disse emner - og af Platons behandling af dem - på 1. sal i Folkets Hus søndag d. 2. Februar kl 14-17 Og læs gerne til og med bog 5 i Staten inden 😊
Sokratisk visdom - del 5

Seminar om Folkets Universitet - del 2

Seminar om Folkets Universitet - del 1

Sokratisk visdom - del 4

En anden by - del 3

Sokratisk visdom - del 3

Sokratisk visdom - del 2

En anden by - del 2

En anden by - del 1

Sokratisk visdom - del 1

Sokratisk visdom - nyt kursus i Platons hovedværk "Staten"