En anden by

Kurset 'En anden by' søger at styrke modstanden imod og udviklingen af alternativer til den developer-drevne og teknokratisk styrede byudvikling ved at undersøge mulighederne for en mere spontan og selvorganiseret form for byudvikling, baseret på teorien om development urbanism.

Kurset afholdes i forskellige københavnske byrum i efteråret 2019 og foråret 2020.

Den første del af kurset var en paneldebat med forskere, politikere og lokale beboere om Sydhavnen som laboratorie for alternativ byudvikling og levevisSydhavnens Folkemøde lørdag d. 14 september 2019. Se mere her

Den anden del af kurset var et seminar med oplæg af to beboere om Fredens Havn – et radikalt eksperiment med en anden levevis i byen i Folkets Hus på Nørrebro søndag d. 29 september 2019. Se mere her

Den tredie del af kurset var et debat-arrangement med Alexander Vasudevan fra Oxford University om The History of Urban Squatting and the Struggle for the Right to Remake the City Today i Ungdomshuset lørdag d. 9 november 2019. Se mere her

Den fjerde del af kurset var en række diskussioner om form og indhold til en samarbejdsbog med arbejdstitlen: En anden by - det oprørske København. Se mere her

Kommende aktiviteter: oplæg om Naboskabsakademiet i Prinzessinnengarten i Berlin af Åsa Sonjasdotter.

Kurset er gratis.

Facilitator: Henrik Valeur 

Litteratur: Henrik Valeur (2021) En anden by. Arkitekturforlaget B.

Poster:

Marie Liberati, 2019