En anden by

Kurset 'En anden by' søger at styrke modstanden imod og udviklingen af alternativer til den developer-drevne og teknokratisk styrede byudvikling ved at undersøge mulighederne for en mere spontan og selvorganiseret form for byudvikling, baseret på teorien om development urbanism.

Kurset afholdes i forskellige københavnske byrum i efteråret 2019 og foråret 2020.

Den første del af kurset var en paneldebat om "Sydhavnen som laboratorie for alternativ byudvikling og levevis", som blev afholdt på Sydhavnens Folkemøde lørdag d. 14 september 2019. Se mere her

Den anden del af kurset handlede om den flydende bebyggelse Fredens Havn, et selvorganiseret eksperiment med en anden levevis i byen, og foregik i Folkets Hus på Nørrebro søndag d. 29 september 2019. Se mere her

Den tredie del er et oplæg af Alexander Vasudevan fra Oxford University om The History of Urban Squatting and the Struggle for the Right to Remake the City.

Kurset er gratis.

Facilitator: Henrik Valeur